ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα:

ΕΙΧ

ΕΙΧ με ΡΥΜΟΥΛΚΟ

ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΔΙΚΥΚΛΑ & ΤΡΙΚΥΚΛΑ από 5Οcc. 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ :

 • Η κάλυψη παρέχεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και σε όλες τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης πλην Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένης της Μ. Βρετανίας και ως τα ανατολικά όρια των χωρών Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας και Βαλτικών Χωρών. Ειδικά για την Τουρκία , το πρόγραμμα παρέχει κάλυψη μόνο στο ευρωπαϊκό της έδαφος.
 • Επιτόπου επισκευή.
 • Μεταφορά του οχήματος σε τοπικό συνεργείο.
 • Αλλαγή ελαστικού.
 • Εξυπηρέτηση σε έλλειψη καυσίμου.
 • Εξυπηρέτηση σε απώλεια κλειδιών .
 • Επαναπατρισμός οχήματος στην Ελλάδα και από το εξωτερικό .
 • Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο .
 • Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

 

INTERAMERICAN - ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα:

ΕΙΧ

ΦΙΧ έως 3,5 τόνους, ύψους έως 2,5 μέτρα και μεταξονίου έως 3,15 μέτρα.

ΗΛΙΚΙΑΣ έως 20 ετών.

ΜΟΤΟ άνω των

ΚΑΛΥΨΕΙΣ :

 • Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Αλλαγή ελαστικού.
 • Επαναπατρισμός οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χιλιομέτρων του τόπου κατοικίας ή μεταφορά στον τόπο προορισμού.
 • Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
 • Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
 • Απώλεια κλειδιών.
 • Νομικές καλύψεις σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος στο εξωτερικό.
 • Χρηματοδότηση ποινικής εγγύησης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος στο εξωτερικό.
 • Εξυπηρέτηση λόγω έλλειψης καυσίμου.
 • Ταξιδιωτική Βοήθεια (μετακίνηση επιβατών, διαμονή σε ξενοδοχείο, χρήση ταξί).
INTERPARTNER ASSISTANCE - ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα: 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΙΧ

ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους, με μονούς τροχούς πίσω, ύψους μέχρι 3 μέτρα και απόστασης αξόνων μέχρι 3,5 μέτρα.

ΜΟΤΟ από 50cc

TAXI

ΚΑΛΥΨΕΙΣ :

 • Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς σε Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Αλλαγή ελαστικού.
 • Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
 • Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
 • Επαναπατρισμός οχήματος εντός της ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χλμ του τόπου κατοικίας.
 • Ταξιδιωτική βοήθεια σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

 

EUROP ASSISTANCE - ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ