ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα παρέχει οδική βοήθεια για τα πιστοποιημένα «ιστορικά αυτοκίνητα» ,σε περίπτωση ακινητοποίησης με προσπάθεια για επί τόπου επισκευή ,ή ρυμούλκηση εντός του νομού- και μόνο-ακινητοποίησης τους. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα:

  •  Πιστοποιημένα Ιστορικά Οχήματα 

Γενικές παροχές του προγράμματος :

  •  Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς Μόνο στην Ελλάδα
  •  Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
  •  Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου ,εντός του νομού ακινητοποίησης.
EUROP ΟΔΙΚΗ – ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ