ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Το πρόγραμμα παρέχει οδική βοήθεια σε οχήματα με ξένες πινακίδες  για κάλυψη μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας . Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη είναι η ύπαρξη ελληνικού ΑΦΜ και έδρας του οχήματος στην Ελλάδα.

Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα:

  •  ΕΙΧ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Γενικές παροχές του προγράμματος :

  •  Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς Μόνο στην Ελλάδα
  •  Αλλαγή ελαστικού.
  •  Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
  •  Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
  •  Επαναπατρισμός οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χλμ  του τόπου κατοικίας.
INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ