ΟΧΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εταιρείας μας, προσφέρει την δυνατότητα ασφάλισης οχήματος αντικατάστασης από φωτιά, κλοπή, ατύχημα, βλάβη, ως ανεξάρτητο συμβόλαιο ή μέσω του πολυασφαλιστήριου victory auto plus ,με δύο καινοτόμα προγράμματα : 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ χωρίς την υποχρέωση έκδοσης συμβολαίου οδικής βοήθειας, σε περίπτωση ατυχήματος , φωτιάς ή κλοπής του ασφαλισμένου οχήματος. 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ σε συνδυασμό με την οδική βοήθεια του ασφαλισμένου οχήματος ,σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.

Το πρόγραμμα Οδικής Βοήθειας και Οχήματος Αντικατάστασης με την υποστήριξη της Europ Assistance σας παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες σε πολύ ανταγωνιστικες τιμές. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΙΧ

ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους,  με μονούς τροχούς πίσω, ύψους μέχρι 3 μέτρα, απόστασης αξόνων μέχρι 3,5 μέτρα. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUROP ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

  • Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς σε Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Αλλαγή ελαστικού.
  • Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
  • Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
  • Επαναπατρισμός οχήματος εντός της ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χλμ του τόπου κατοικίας.Ταξιδιωτική βοήθεια σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

+ OXHMA ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση που το όχημα του ασφαλισμένου έχει υποστεί ατύχημα ή  μηχανική  βλάβη  ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και η καθαρή διάρκεια επισκευής  του υπερβαίνει τις 3 ημέρες  εργασίας ,η EUROP ASSISTANCE θα αναλάβει για μέγιστη διάρκεια  πέντε  (5)  ημερών,  την  παροχή  οχήματος αντικατάστασης μέχρι 1400 κυβικά και με ανώτατο όριο 10 φορολογήσιμων  ίππων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : για το όχημα αντικατάστασης απαιτείται χρήση πιστωτικής κάρτας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ο.Β & O.A

Το πρόγραμμα Οχήματος Αντικατάστασης με την υποστήριξη της Ιnter Partner Assistance, δημιουργήθηκε πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά από την εταιρεία μας, ως ανεξάρτητο συμβόλαιο.

ΑΤΥΧΗΜΑ

 Καθαρή διάρκεια επισκευής 4 ημέρες
 Μέγιστη διάρκεια παροχής 10 ημέρες

ΚΛΟΠΗ

Μέγιστη διάρκεια παροχής 30 ημέρες

ΦΩΤΙΑ

Μέγιστη διάρκεια παροχής 30 ημέρες
  • Επώνυμη και αξιόπιστη εταιρεία.
  • Διατίθεται ελεύθερα  (δεν είναι υποχρεωτικό να έχει ο πελάτης συμβόλαιο οδικής βοήθειας).
  • Κάλυψη ανεξαρτήτου ηλικίας οχήματος.
  • Ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.
  • Έκδοση συμβολαίου ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας (ώστε να ακολουθεί το συμβόλαιο αστικής ευθύνης οχήματος ή το συμβόλαιο οδικής βοήθειας).

ΠΡΟΣΟΧΗ : για το όχημα αντικατάστασης απαιτείται χρήση πιστωτικής κάρτας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ OXHMAΤΟΣ ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗΣ