ΟΧΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εταιρεία μας τη δυνατότητα παροχής οδικής βοήθειας, σε συνδυασμό με όχημα αντικατάστασης από βλάβη ή ατύχημα ,σε ένα συμβόλαιο.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ σε συνδυασμό με την οδική βοήθεια του ασφαλισμένου οχήματος ,σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος από την EUROP ASSISTANCE.

Το πρόγραμμα Οδικής Βοήθειας και Οχήματος Αντικατάστασης με την υποστήριξη της Europ Assistance σας παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες σε πολύ ανταγωνιστικες τιμές. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΙΧ

ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους,  με μονούς τροχούς πίσω, ύψους μέχρι 3 μέτρα, απόστασης αξόνων μέχρι 3,5 μέτρα. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUROP ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

  • Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς σε Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Αλλαγή ελαστικού.
  • Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
  • Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
  • Επαναπατρισμός οχήματος εντός της ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χλμ του τόπου κατοικίας.Ταξιδιωτική βοήθεια σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

+ OXHMA ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση που το όχημα του ασφαλισμένου έχει υποστεί ατύχημα ή  μηχανική  βλάβη  ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και η καθαρή διάρκεια επισκευής  του υπερβαίνει τις 3 ημέρες  εργασίας ,η EUROP ASSISTANCE θα αναλάβει για μέγιστη διάρκεια  πέντε  (5)  ημερών,  την  παροχή  οχήματος αντικατάστασης μέχρι 1400 κυβικά και με ανώτατο όριο 10 φορολογήσιμων  ίππων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : για το όχημα αντικατάστασης απαιτείται χρήση πιστωτικής κάρτας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ο.Β & O.A