ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΤΟ

ΔΙΚΥΚΛΑ & ΤΡΙΚΥΚΛΑ από 5Οcc.   

ΚΑΛΥΨΕΙΣ :

 • Η κάλυψη παρέχεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και σε όλες τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης πλην Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένης της Μ. Βρετανίας και ως τα ανατολικά όρια των χωρών Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας και Βαλτικών Χωρών. Ειδικά για την Τουρκία , το πρόγραμμα παρέχει κάλυψη μόνο στο ευρωπαϊκό της έδαφος.
 • Επιτόπου επισκευή.
 • Μεταφορά του οχήματος σε τοπικό συνεργείο.
 • Αλλαγή ελαστικού.
 • Εξυπηρέτηση σε έλλειψη καυσίμου.
 • Εξυπηρέτηση σε απώλεια κλειδιών .
 • Επαναπατρισμός οχήματος στην Ελλάδα και από το εξωτερικό .
 • Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο .
 • Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο μόνιμης κατοικίας.
INTERAMERICAN - ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΜΟΤΟ από 50cc

ΚΑΛΥΨΕΙΣ :

 • Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς σε Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Αλλαγή ελαστικού.
 • Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
 • Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
 • Επαναπατρισμός οχήματος εντός της ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χλμ του τόπου κατοικίας.
 • Ταξιδιωτική βοήθεια σε Ελλάδα .
EUROP ASSISTANCE - ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

EUROP ASSISTANCE LOCAL TOWING 

Κάλυψη  οδικής  βοήθειας  για τοπική επισκευή ,ρυμούλκηση οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο (το πρόγραμμα  ισχύει μόνο για την ελληνική επικράτεια). 

ΜΟΤΟ από 50cc

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUROP ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

 •  Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα.
 •  Αλλαγή ελαστικού.
 •  Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
EUROP ASSISTANCE - ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ