ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα ανεξαρτήτως ηλικίας:

ΕΙΧ & ΕΙΧ με ΡΥΜΟΥΛΚΟ

ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους

ΔΙΚΥΚΛΑ & ΤΡΙΚΥΚΛΑ από 5Οcc. 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ :

 • Η κάλυψη παρέχεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και σε όλες τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης πλην Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένης της Μ. Βρετανίας και ως τα ανατολικά όρια των χωρών Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας και Βαλτικών Χωρών. Ειδικά για την Τουρκία , το πρόγραμμα παρέχει κάλυψη μόνο στο ευρωπαϊκό της έδαφος.
 • Επιτόπου επισκευή.
 • Μεταφορά του οχήματος σε τοπικό συνεργείο.
 • Αλλαγή ελαστικού.
 • Εξυπηρέτηση σε έλλειψη καυσίμου.
 • Εξυπηρέτηση σε απώλεια κλειδιών .
 • Επαναπατρισμός οχήματος στην Ελλάδα και από το εξωτερικό .
 • Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο .
 • Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο μόνιμης κατοικίας.
INTERAMERICAN - ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα ανεξαρτήτως ηλικίας:

ΕΙΧ & ΕΙΧ με ΡΥΜΟΥΛΚΟ

ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους

ΔΙΚΥΚΛΑ & ΤΡΙΚΥΚΛΑ από 5Οcc. 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ :

 • Η κάλυψη παρέχεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και σε όλες τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης πλην Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένης της Μ. Βρετανίας και ως τα ανατολικά όρια των χωρών Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας και Βαλτικών Χωρών. Ειδικά για την Τουρκία , το πρόγραμμα παρέχει κάλυψη μόνο στο ευρωπαϊκό της έδαφος.
 • Επιτόπου επισκευή.
 • Μεταφορά του οχήματος σε τοπικό συνεργείο.
 • Αλλαγή ελαστικού.
 • Εξυπηρέτηση σε έλλειψη καυσίμου.
 • Εξυπηρέτηση σε απώλεια κλειδιών .
 • Επαναπατρισμός οχήματος στην Ελλάδα και από το εξωτερικό .
 • Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο .
 • Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο μόνιμης κατοικίας.
EUROP ASSISTANCE - ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΥ

 Καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα :

ΕΙΧ & ΑΥΤΟΚ/ΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ- ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΧΡΙ 2 ΤΟΝΟΥΣ- ΤΡΙΚΥΚΛΑ &ΔΙΚΥΚΛΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Επώνυμη και αξιόπιστη εταιρεία εξειδικευμένη στον κλάδο νομικής προστασίας.
 • Κάλυψη οχήματος – οδηγού σε ποινικά και  αστικά δικαστήρια.
 • Το συμβόλαιο νομικής προστασίας πρέπει να είναι ανεξάρτητο της αστικής ευθύνης και συμπληρωματικών καλύψεων του οχήματος.
 • Διατίθεται ελεύθερα ως ανεξάρτητο συμβόλαιο.
 • Ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.
 • Έκδοση συμβολαίου με προσαρμογή χρονικής διάρκειας στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου ή/και στο συμβόλαιο οδικής βοήθειας.
 • Εύκολο μηχανογραφικό πρόγραμμα για εκδόσεις συμβολαίων και παρακολούθηση  προγράμματος – χαρτοφυλακίου.
 • Εφόσον έχετε ήδη καταχωρήσει πελάτη σε πρόγραμμα οδικής βοήθειας ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα ,δεν χρειάζεται να ξανακαταχωρήσετε τα στοιχεία του πελάτη.
 • Κεφάλαιο κάλυψης 6.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση.
 • Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Eλλάδα.
ARAG - ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ