ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΤΟ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ

EUROP ASSISTANCE LOCAL TOWING 

ΜΟΤΟ από 50cc

Κάλυψη  οδικής  βοήθειας  για τοπική επισκευή ,ρυμούλκηση οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο (το πρόγραμμα  ισχύει μόνο για την ελληνική επικράτεια).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUROP ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

  •  Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα.
  •  Αλλαγή ελαστικού.
  •  Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ ETU

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ETU ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

  • Το κράνος του Ασφαλισμένου μοτοσικλετιστή/αναβάτη – μόνον (κατά τη διάρκεια χρήσης του ασφαλισμένου οχήματος), θα καλύπτεται αποκλειστικά και ευθέως ως αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος και θα πρέπει αποδεδειγμένα να το φορούσε, να του ανήκει, να μην υπάρχει άλλη κάλυψη για το εν λόγω κράνος και να είναι αποκλειστικά υπαίτιος του ατυχήματος ο αναβάτης.
  • Κεφάλαιο κάλυψης 100€,200€,300€ (ποσό αποζημίωσης ανεξαρτήτως κόστους κράνους).
  • Η ασφάλιση είναι για μία απαίτηση μόνον.
  • Η κάλυψη αφορά συμβάντα που προέκυψαν μόνο στην Ελλάδα.