ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ TAXI & ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται οδική βοήθεια σε  οχήματα ταξί σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Γενικές παροχές του προγράμματος  :

 • Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα.
 • Αλλαγή ελαστικού.
 • Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
 • Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
 • Επαναπατρισμός οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χλμ. του τόπου κατοικίας.

UNG TAXI

 Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται οδική βοήθεια σε οχήματα ταξί σε όλη την ελληνική επικράτεια.

 

Γενικές παροχές του προγράμματος :

 Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα.

 • Αλλαγή ελαστικού.
 • Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
 • Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
 • Επαναπατρισμός οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χλμ. του τόπου κατοικίας.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • Το συμβόλαιο νομικής προστασίας πρέπει να είναι ανεξάρτητο της αστικής ευθύνης και συμπληρωματικών καλύψεων του οχήματος .
 • Διατίθεται ελεύθερα ως ανεξάρτητο συμβόλαιο και σε συνδυασμό με την οδική βοήθεια.
 • Κεφάλαιο κάλυψης 1.000€,2.000€,3.000€ κατ’ επιλογή για κάθε ασφαλιστική περίπτωση και στο σύνολο για τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου .
 • Η κάλυψη ισχύει για αστικά και ποινικά δικαστήρια.
 • Η κάλυψη εκτείνεται στα συμβάντα που έχουν προκύψει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ.
 • Παρέχεται η βοήθεια διερμηνέα κατά τη διάρκεια ανάκρισης, σε περίπτωση σύλληψης, κράτησης ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου περιορισμού της ατομικής ελευθερίας που επιβάλλεται για ποινική ευθύνη που σχετίζεται με τροχαίο ατύχημα που έχει προκύψει στο εξωτερικό.
 • Διατίθεται για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.