ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ TAXI & ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται οδική βοήθεια σε  οχήματα ταξί σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Γενικές παροχές του προγράμματος  :

 • Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα.
 • Αλλαγή ελαστικού.
 • Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
 • Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
 • Επαναπατρισμός οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χλμ. του τόπου κατοικίας.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • Το συμβόλαιο νομικής προστασίας πρέπει να είναι ανεξάρτητο της αστικής ευθύνης και συμπληρωματικών καλύψεων του οχήματος .
 • Διατίθεται ελεύθερα ως ανεξάρτητο συμβόλαιο και σε συνδυασμό με την οδική βοήθεια.
 • Κεφάλαιο κάλυψης 1.000€,2.000€,3.000€ κατ’ επιλογή για κάθε ασφαλιστική περίπτωση και στο σύνολο για τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου .
 • Η κάλυψη ισχύει για αστικά και ποινικά δικαστήρια.
 • Η κάλυψη εκτείνεται στα συμβάντα που έχουν προκύψει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ.
 • Παρέχεται η βοήθεια διερμηνέα κατά τη διάρκεια ανάκρισης, σε περίπτωση σύλληψης, κράτησης ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου περιορισμού της ατομικής ελευθερίας που επιβάλλεται για ποινική ευθύνη που σχετίζεται με τροχαίο ατύχημα που έχει προκύψει στο εξωτερικό.
 • Διατίθεται για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.