ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ EUROP ASSISTANCE

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΧ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ :

  • Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς σε Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Αλλαγή ελαστικού.
  • Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
  • Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
  • Επαναπατρισμός οχήματος εντός της ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χλμ του τόπου κατοικίας.
  • Ταξιδιωτική βοήθεια σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ETU

Η κάλυψη ισχύει για σωματικές βλάβες ή τον θάνατο κατοικίδιου ζώου, που οφείλονται αποκλειστικά και άμεσα σε οδικό τροχαίο ατύχημα (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατακρήμνιση του ασφαλισμένου οχήματος), ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του οδηγού του οχήματος.

Τα ασφαλιστικά ποσά, κατά την ετήσια διάρκεια του ασφαλιστηρίου, ανέρχονται για σωματικές βλάβες μέχρι του ποσού των 500 €, ενώ για το θάνατο μέχρι του ποσού των 500 €, με ανώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό των 500 € συνολικά.

Η κάλυψη εκτείνεται σε συμβάντα που προέκυψαν μόνο στην Ελλάδα.